کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران- کنفرانس ها
حامیان کنفرانس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | 
وزارت آموزش و پرورش
AWT IMAGE
اداره کل استان بوشهر
AWT IMAGE
اتحادیه انجمن های علمی
آموزشی
معلمان ریاضی ایران
AWT IMAGE
انجمن ریاضی ایران 
AWT IMAGE
انجمن آمار ایران
AWT IMAGE
شورای خانه های ریاضیات ایران
AWT IMAGE
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران:
http://uimecedu.ir/find.php?item=1.194.107.fa
برگشت به اصل مطلب