کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران- کنفرانس ها
فعالیت های اتحادیه و...

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | 
اطلاعات مهم اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران
بیست پنجمین نشست اجلاس شورای نمایندگان                                                    برنامه پیشنهادی دوروزه شورای نمایندگان
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران:
http://uimecedu.ir/find.php?item=1.194.108.fa
برگشت به اصل مطلب