کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران- کنفرانس ها
کنفرانس شانزدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۱/۱۲ | 
اطلاعات مهم کنفرانس شانزدهم - مازندران
محورهای کنفرانس نامه اتحادیه جهت برگزاری کنفرانس شانزدهم نامه های اداره کل 
فرمت مقالات کنفرانس  فرمت کارگاه های کنفرانس تاریخ های مهم  
پوستر کنفرانس ستاد برگزاری کمیته علمی کمیته اجرایی
نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران:
http://uimecedu.ir/find.php?item=1.194.109.fa
برگشت به اصل مطلب