کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران- خبرهای مهم
روابط عمومی شورای اجرایی اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران گزارش برگزاری هفدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران-تبریز 26 الی 28 مرداد ماه 98

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۸/۹ | نشانی مطلب در وبگاه کنفرانس های آموزش ریاضی ایران وابسته به اتحادیه انجمن های معلمان ریاضی ایران:
http://uimecedu.ir/find.php?item=1.55.131.fa
برگشت به اصل مطلب