آموزش مجازی ریاضی ایران
آموزش مجازی ریاضی به همراه کتاب کار و لوازم تحریر
حدود 15 دقیقه
محصولات:
آموزش ریاضی و کتاب کار
آموزش ریاضی

بهترین شیوه آموزش ریاضی برای اول دبستان

آموزش مجازی ریاضی ایران
آموزش مجازی ریاضی به همراه کتاب کار و لوازم تحریر
حدود 4 دقیقه
بخش ها:
آموزش مجازی ریاضی ایران
آموزش مجازی ریاضی ایران

شیوه تدریس و آموزش ریاضی باید به سبکی باشد تا دانش آموزان، علی الخصوص دانش آموزان مقطع اول ابتدایی همراه با بازی و شور و نشاط به شیوایی و شیرینی درس ریاضی را فرا گیرند.دانش آموزان هم مسئولیت بپذیرند و هم به دیگران، وقتی به کمک نیاز دارند، کمک و برای رسیدن به یک هدف مشترک همکاری کنند. با یکدیگر با صداقت رفتار نمایند و سادگی را پیشه ی خود سازند.

ریاضی اول دبستان

سخنی با والدین

قطعا الآن بهتر از هر زمان دیگری به این نتیجه رسیده ایم که استعداد و زمینه ی فکری هر انسان با دیگری فرق دارد. پس طبیعی است در فراگیری درس ریاضی توانایی افراد کم و زیاد باشد.این کتاب ٢٥ بخش است. هر بخش با یک لوحه ی تصویری که دربرگیرنده ی مفاهیم کل است، آغاز میشود تا آموزش ریاضی را برای کودکان ملموس تر کند.
در پایین هر صفحه توصیه هایی برای معلم و والیدین به صورت کوتاه آمده است تا آموزگاران محترم و اولیای گرامی با اطلاع بیشتر با فرزند خود تعامل کنند. اما توصیه میشود کتاب راهنمای تدریس جهت کسب اطلاعات کاملتر و دقیقتر مطالعه شود.

سرفصل‌های آموزش ریاضی اول دبستان

 • آشنایی با دسته و شمارشی ابتدایی آشنایی با اشکال هنری آشنایی با الگو بخش اول
 • آشنایی با دسته و شمارشی ابتدایی آشنایی با اشکال هنری آشنایی با الگو بخش دوم
 • مربع شگفت انگیز شمارش با انگشت اضافه کردن الگوهای شطرنجی بخش اول
 • مربع شگفت انگیز شمارش با انگشت اضافه کردن الگوهای شطرنجی بخش دوم
 • شمارش سریع اضافه کردن ۲ شکل شمارش با انگشتان دو دست
 • مربع شگفت انگیز ارتباط اشکال با یکدیگر ارتباط کل باجز
 • آشنایی با اشکال هندسی نمودار چوب خطی کار باشابلون مفهوم طول بخش اول
 • آشنایی با اشکال هندسی نمودار چوب خطی کار باشابلون مفهوم طول بخش دوم
 • مفهوم تفریق -الگوهای تکرار شونده مفاهیم گوشه و لبه بخش اول
 • مفهوم تفریق -الگوهای تکرار شونده مفاهیم گوشه و لبه بخش دوم
 • کار روی مفهوم تفریق درک بهتر الگوهای تکرار شونده آشنایی با تقارن بخش اول
 • کار روی مفهوم تفریق درک بهتر الگوهای تکرار شونده آشنایی با تقارن بخش دوم
 • جمع وتفریق عرض نمادها نوشتن عدد ۱و۲ و مفهوم آن
 • مساحت شکلهای متقارن مقایسه عددهای ۱و۲
 • داستان پردازی کودک با مفاهیم ریاضی مفهوم عدد ۳ و نوشتن عدد۳
 • -مفهوم عدد ۴ نوشتن عدد ۴ آشنایی با طول کار مفهومی با اشکال
 • مفهوم و نوشتن عدد ۵ تمرین تفریق مفهوم صفر- ترتیب عدهای ۰تا ۵ بخش اول
 • مفهوم و نوشتن عدد ۵ تمرین تفریق مفهوم صفر- ترتیب عدهای ۰تا ۵ بخش دوم
 • تمرین با انگشتان دست مفهوم و نوشتن عدد ۶
 • مفهوم ونوشتن عدد ۷ مفهوم کمتر یا بیشتر
 • مفهوم نماد تساوی مفهوم و نوشتن عدد۸
 • نمایش عدد ۸ به صورت ترکیبی تمرین با خط کش
 • مفهوم کمتر و بیشتر مفهوم نوشتن عدد ۹ مفهوم واحد طول بخش اول
 • مفهوم کمتر و بیشتر مفهوم نوشتن عدد ۹ مفهوم واحد طول بخش دوم
 • تمرین مفهوم جمع با استفاده از انگشتان چوب خط وتعین طور رنگ آمیزی
 • مفهوم و نوشتن عدد ۱۰ -خط تقارن تمرین جمع های ترکیبی
 • آشنایی با نماد و مفهوم تفریق راهیرد رسم شکل برای حل مساله
 • تمرین جمع و تفریق مفهوم بلندتر تمرین کار باشابلون
 • مفهوم دسته بندی آشنایی با ارزش مکانی
 • راهبرد آزمون وخطا مقایسه طول و تخمین مقدار
 • آشنایی با اعداد ۱۱ تا ۱۹ شمردن با چوب خط روشهای برای جمع ذهنی
 • کارروی اعداد ۱۰ تا ۱۹ آشنایی با ساعت
 • کامل کردن چوب خط های ۵ تایی شمردن چوب خطها استفاده از علامت کمتر و بیشتر تمرین جمع و تفریق
 • تقارن افقی و عمودی مفهوم تقریب زدن استفاده از محور برای جمع و تفریق
 • تمرین شمردن ۳تا ۳ به شیوهای مختلف
 • آشنایی با عدد ۲۰حل مساله به کمک رسم شکل
 • خواندن و نوشتن مضرب های ۱۰ جمع و تفریق
 • دسته های ۱۰ تایی توجه بیشتر به تقارن افقی و عمودی
 • شروع آموزش های عدهای بیشتر از ۲۰ فعالیت شمردن پشت سرهم
 • پر کردن جاهای خالی شمردن ۵تا۵تایی مفهوم ترکیب و شماره گذاری
 • جدول ارزش مکانی جمع مضرب های ۱۰ -جمع دو یا چند دسته ۵ تایی
 • کار با الگوهای عددی آشنایی با مفهوم زمان
 • مفهوم الگوی ۶ تای با شکل تفریق ۱۰ تایی ۵ تایی
 • حل مسئله با الگو محور تمرین شمردن چندتا چندتا تمرین جمع وتفریق
 • پیداکردن وفهم الگو از روی جدول پیروی از دستورالعمل شمردن رو به جلو و عقب جمع و تفریق مضربهای ۱۰
 • نوشتن عددهای دو رقمی به حروف -دنبال کردن دستورالعمل آشنایی با ماشین حساب
 • راهبرد حل مساله و راهبرد زیر مساله استفاده از راه حل های مختلف تشخیص زمان از یک ساعت مشخص تشخیص تقارن
 • آموزش نوشتن نام های هندسی تفاوت ها و شباهتها -نوشتن عبارت جمع و تفریق – حل مساله دو مرحله ای
 • حل مساله با استفاده از رسم شکل آشنایی با عدد تمرین شمردن چندتا چندتا تمرین دانش آموز برای حل مساله و زیر مساله

با ما همراه باشید….