آموزش مجازی ریاضی ایران
آموزش مجازی ریاضی به همراه کتاب کار و لوازم تحریر
حدود 15 دقیقه
محصولات:
آموزش ریاضی و کتاب کار
آموزش ریاضی

شعر آموزشی اعداد زوج و فرد

آموزش مجازی ریاضی ایران
آموزش مجازی ریاضی به همراه کتاب کار و لوازم تحریر
حدود 4 دقیقه
بخش ها:
آموزش مجازی ریاضی ایران
آموزش مجازی ریاضی ایران

شعر آموزشی اعداد زوج و فرد مناسب برای کلاس های دوم دبستان که به صورت شعر گفته شده تا یادگیری آن برای دانش آموزان راحتتر و جذابترباشد.

شعر آموزشی اعداد زوج:

ماعددهای زوجیم                     پایین نیستیم تو اوجیم

صفر اولین ماهاست                   که نمره ی تنبل هاست

دو ، عدد بعدیه                           واسه خودش مردیه

قد بلند و رشید                          خیلی وقتها مفید

کنار صفر تا میاد                       لبخند رو لب ها میاد

عدد بعدی چهاره                       که خیلی حرف ها داره

چهار ، فصل های ساله                شکل های زیبا داره

 تابستون و بهاره                       زمستون وپاییزه

شش یکی دیگه ی ماست              از خانواده ی ماست

خوب بچه های خوبم                  عزیزهای محبوبم

خوب عددها رو دیدین              به خواستتون رسیدین

ما اعداد زوج هستیم          تک نیستیم ما جفت هستیم

شعر آموزشی اعداد(شعر آموزشی اعداد زوج و فرد) فرد :

ما عددهای فردیم                     تو عددها می گردیم

شروع ما از یکه                      تو عددها تکه

سه عدد بعدیه                         که عدد فردیه

یه دوست دیگه داریم              که خیلی دوستش داریم

اون پنج ماست بچه ها              مهربون های زیبا

پنج مثل پنج تا انگشت          جمعش کنی میشن مشت

عدد بعدی هفته                        تعداد روزهای هفته

تو هفته هفت تا روزه                 یه روزش هم امروزه

حالا به نه رسیدیم                     اعداد فرد و دیدیم

اگه خواستین بچه ها                  ای نوگل های زیبا

پیدا کنین خیلی زود                   دوستای دیگه ی ما

دو تا اضافه کنین                      به هر کدوم از ماها