زبان ریاضی و توصیف جهان هستی

زبان ریاضی و توصیف جهان هستی : ریاضیات زبان جهانی خوانده می‌شود و دانشمندان و مهندسان…

تاریخچه مختصری از ریاضیات

در مقاله تاریخچه مختصری از ریاضیات سعی شده تا دانشمندان ریاضی قرون 16 به بعد را…